تارسیدن ...!

کمک؛( ،فعلن ثابت،

من خودم چنتاچیزکوچولوجذب کردم ولی به یه نفرکه تاحالایه چیزبزززرگ جذب کرده نیازدارم براکمک کردن بهم تابتونم دوتاچیزخیلی مهم روجذب کنم ؛( هرجامیگردم نمیبینم:_

 • ۹ موافقم✔
 • ۲۲ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷

  الهی به امیدتو؛)

  یه ماه ُ نصفی یادوماه ...

  اینجانمیام ولی پنل روچک میکنم؛) 


  من ایمان دارم که میشه:)

 • ۶ موافقم✔
 • ۸ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • سه شنبه ۲۶ تیر ۹۷

  عینک👓

  دیشب که عینکای ِ سین جان روبه چشم گذاشتم ...وای ِ من دنیاچه زیباتراست ...چقدتمیزترهستن همه ی چیزهاo_O بایدعینک هایم رابگیرم وبه چشم بزنم من تحمل اینهمه کثیفی راندارم:/ رارندگی هم میرم؛)))

 • ۴ موافقم✔
 • ۱ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

  خبب

  یکم صحبت میکنم ولی نمیزنم به سیم آخر.

  فعلاًقرارشدتمرکزم رودوتاچیزمهمه اول باشه؛)

 • ۴ موافقم✔
 • ۱ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

  حله؛)

  خبرهای خوبی در راهه؛)))))🌺

 • ۵ موافقم✔
 • ۴ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

  هواپیما.

  هواپیمابوق نداره؟🤔🙊

 • ۵ موافقم✔
 • ۹ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • شنبه ۲۳ تیر ۹۷

  برای عشقم:*❤

  چشماتوببندبغلم کن

  من دارم میام‌.

  میدونم توام دلت منومیخوادکنارت.

  یکم دیگه...

  فقط یکم دیگه صبرکن ...

  قول میدم خوووب ترین باشم ...

  قول میدم تموم ِ آجر ُ اجزای  بدنت ازخوشحالی برام لبخندبزنن ‌‌‌...

  هههه حتی برام کف بزنن ُ جیغ وهورا بکشن ...

  من زودمیام.

  برام اون صندلی قشنگه روبذار...مراقبش باش تابیام ؛)

  ماچ:*

 • ۴ موافقم✔
 • ۹ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷

  هدددف خوجلم:*

  هوای ِ تونمیره ازسرم همیشه بامنه:)))

  • رضـ ـوانه ؛)
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷

  به لطف ...به عشق‌...‌ به دستای ِ پرقدرت ومحبت ِ تو.

  گاهی انقدخدایی کردنتُ حس میکنم که اازخجالت کارام دلم میخوادبشینم زارزارگریه‍ کنم؛)

  واقعاًکه خیییییییلی خُدایی:)

  -من هرروزدارم به خواسته هام نزدیــــک ونزدی‍ـــــــــــک‌ ترمیشم:) خیـــــــلی قشنگ دارم حسِش میکنم؛) به لطف ُ عشق تو الله ؛)

  +اهنگ‌ِ به عشق هدفم؛)


 • ۴ موافقم✔
 • ۲ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷

  اه نمیدونم عنوان ُ چی بذارم؛))

  پیشنهادمیکنم ب کنکوری های آینده موقه کنکورهرررررکاری دوست داشتیدانجام بدیدهرچی دوست داشتیدبخوریدکه مثل من که الان 20سالمه ازیه دختر16ساله وزنم کمترنباشه:/ فقط 38کیلو؛((( من دق؛( ینی بایدروی وزنم هم کارکنم:/ شماپیشنهادی برای بیشترشدن وزن ندارید؟☹

 • ۴ موافقم✔
 • ۹ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷

  دارم عروس میشم^^

  دروغ گفتم

 • ۲ موافقم✔
 • ۱۳ ردپا
  • رضـ ـوانه ؛)
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷