ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

نوزدهمیـ ـن ستاره

تو یکی دیگه واقعاً از ناخودآگاهم بیرون نمیری که نمیری^_______^


+زندگی هییچی نیس.نترس ازش.فقط اون ور.تازه یادت باشه الکیم بهت بهشتو نمیدن ها؟

باید خون ِ جگر بخوری. راهیم که داری میری درسته:) توجه نکن به این واون ^،^

Designed By Erfan Powered by Bayan