ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

بیست وپنجمیـ ـن ستاره

نمیدونم چرا خیلیا نمی تونن درک کنن من قشنگ راهمو پیدا کردم!

وصرفاً فقط بافکر نیست که میخوام موفق بشم.باورم این نیست الکی پلکی خدا بدون هیچ کاری بهم هرچی بخامو تندی بده اونم فقط بافکر!

من کاملاً میدونم چیه هدفم! چیه چیزی که فهمیدم وگرنه هیچوقت تاچیزیو درست نفهمم شروع به کارش نمیکنم.

منم زیاد سوال پرسیدم زیاد کتابارو خوندم زیاد ازتجربه های دیگران استفاده کردم!

حالا شما اعتقاد به جذب نداری یا یه جور دیگه فهمیدیش پس به خدای کسی،به ایمان واعتقاد کسی چیکار داری. شمام راهتو بِرو!

منم تو کارای عملی خیلی ی ی بیشتر باهوشم و زود بلد میشم.

حرف آخرم اینه که از توانم هم کاملاً استفاده میکنم.ازنشونه هایی که میده استفاده میکنم از راه های خوبی که بهم پیشنهاد میشه استفاده میکنم با ارتعاش مثبتی که دارم.اینطورم نیس بشینم یه گوشه بگم خدا جونم من هیچ کاری نمیکنم تو حتماً باید منو به آرزوهام برسونی.

نمیدونید قضاوت نکنیدشاید طرف یه روز بعد تغییری کرده باشه.

Designed By Erfan Powered by Bayan