ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


سیوپنجمیـ ـن ستاره

منکه یادم نمیاد.خدا هم خودش میدونه.

چقدر من حسمو خوب کنم ؟

الان دوساعته باالای بیست بارحسمو خوب کردم:/ چقدر اینا غرمیزنن واقعاً! حالا فرض کن منم غرمیزدم مث قبل دیگهـ ببین چیییی میشدD:

Designed By Erfan Powered by Bayan