ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


سی وچهارمیـ ـن ستاره

و قتی  میشینید تیکه میندازید،ازم ایراد میگیرید وبعد میگید فقط برای خودت وکمک کردن بهت اینارو میگیم دلم میشکنه اما،

نمیذارم به یه دیقه بکشه وحس ُ حالم رو سریع عوض میکنم.هیچیییی ارزش نداره.

خدایاشکرت :*

Designed By Erfan Powered by Bayan