ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


هفتاد و پنجمیـ ـن ستاره

چقدر بدکرد که حقیقت رو گفتم و‌ اینطوری باهام بد تاکرد. وتازه من اومدم جلو و باهاش حرف زدم جوابمو نداد ُ دهن کجی کرد 

:)


📎فقط تورو دارم خدا.

Designed By Erfan Powered by Bayan