ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

مرا هزار امید است و
هر هزار تویی:)

آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

هفتاد و هشتمیـ ـن ستاره

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱ ق.ظ

سفت حستو خوبـ نگهش دار:) اتفاقای خوب تری در راهن-.- 

امروز عالی:)

خدایاشکرتـ ... فقط تورو دارم:)

  • ۹۷/۰۶/۱۹
  • Bکمـپلــ ـکس ؛)