ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

هشتاد و چهارمیـ ـن ستاره

از زور ِ نشدن ِرفتن به حسینیهـ ها اومدم تو حیاط ِ باصفای  خونهـ و روی تختی که توحیاط گذاشته شده جا پهن کردم و دراز کشیدم رو به آسمون و صدای طبل ...

ان شاالله همتون حاجتـ روا بشین!

برای منم دعاکنید :)

Designed By Erfan Powered by Bayan