ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


نود و سومیـ ــن ستاره

اینجاهاست که میفهمم چقدر تنهام و هیچکس نیست حمایتم کنه!

ولی بازم کوتاه نمیام !!!

از اوللللللل ......

مثـ همیشه میتونم.


Designed By Erfan Powered by Bayan