ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

نود و ششمیـ ـن ستاره

اول بیا کنارم بنشین دخترکـ !

مگه قولشو بهت ندادن حله؟! مگه اینهمه زور نزدی تلاش نکردی آخرش خدا گفتـ دخترک اگه میخوای بری باید تلاشت بهترباشه؟! اگرم نتونستی همینجا آره همینجا برات بهترین آینده رو میسازم!؟ 

هوم؟!

زودتر هم تکلیف خودتو روشن کن! انقد دورخودت نپیچ!


Designed By Erfan Powered by Bayan