ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

دویست و ششمیــ ـن ستاره

سه ماه!

فقط سه ماه برو توی این نقش بعد اگه همه چی همون نشد اونوقت غر بزن خودتم میتونی بکشی حتی:)

ازفردا نقشم رو شروع میکنم!-.-

Designed By Erfan Powered by Bayan