ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

سیصد و دومیــ ـن ستاره

شمافکن من این مدت ِ خاله پری بودن حوصله هیشکیو داشته باشم:/

همشم تهنام:( یکیم حال نداره نازمو بکشه😞☹باهمشون قهرم 😭

دردم دارم😖گشنمه هنوزناهار نخوردم😨خبـ حوصله ندارم دیگه :( بذارین غرهامو بزنم 😬

Designed By Erfan Powered by Bayan