ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

قلب برای قلب مهربون خودم:)💜

دلم آروم گرفته ...

آروم باش دختر.

خودم حالم واقعا بده ولی بازم دلم نمیاد مامان رو کمک ندم!


Designed By Erfan Powered by Bayan