ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

دنیا با تو برقرار ِ ...^.^

حرصش گرفته بود چرا بهش توی این مدت پیامی ندادم!

خب حرف میزدم میگف چرا غُـر‌ میزنی

نزدم هم که گله اش گرفته:| 

من نمیدونم چه موجود عجیبیه:/ 

دوسِش دارم ولی :)


#میدونی؟ خدا زمان رسیدن به خواسته هامونو خوب میدونه پس صبورباشیم:)))

 🖇وَر ِ مثبت ذهن ُ قلبم میگه یه بار ردشدنت دلیلی داشته شایدیه دلیل ِ خیلی قشنگ^.^

Designed By Erfan Powered by Bayan