ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

رفیقی

فکرنمیکردم رفیق شدن با ناخود ِ عزیزم انقدر خوب باشه ُ البته سخت:))

بامادرصحبت کنم؟!

ازش میپرسم دوباره-.-

Designed By Erfan Powered by Bayan