ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


دردودلِش:))

دیروز بعد ِ امتحان رفتیم روی تپه ی کنار ِ دانشگاه نشستیم و شروع کرد اززندگیش گفتن!

من تاجایی که تونستم و عقلم می رسید راهنماییش کردم و گذشته خودمو گفتم :) 

بهم گفت خیلی آدم ِ شادی هستی و اصلن بهت نمیاد غمگین باشی:))

خیلی بهم چسسسسبید.چون فهمیدم تلاش هام نتیجه داد و مطمئنم اگه چندماه قبلم رومیدید کاملا این جمله رو برعکس می گفت!

خیلی براش دعا میکنم و ازخدا میخوام هرجورصلاح میدونه نجاتش بده واونم به آرامش و زندگی قشنگی برسه‌‌‌.

#من اگه هم کسیکه خواستمو پیدا نشد وزندگی تشکیل ندادیم...اگرخانواده ناراحتِ این قضیه شدن .قطعاً ازشون جدامیشم و تنهایی زندگیموادامه میدم:))) 


+خب دیگه من برم درس😊🙋🏻🏻

Designed By Erfan Powered by Bayan