ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


شکرگزاری؛)

خیلی چیزا هست که خوبن و تو بابتشون می تونی شکرگزار باشی.                                 و خیلی چیزا هم هست که بد هستن ولی تو می تونی بابت اینکه بدتراز این نشدن شکرگزارباشی.پس تو می تونی:)))

+ خیلی خستم و یکم باید بازم استراحت کنم! اما دیدی خسته ای خوابت نمیبره؟😕😴

Designed By Erfan Powered by Bayan