ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


پنجشنبه های تنهایی😊👧

نه درانتظار‍ِ کسی

و نه از کسی انتظار :))

Designed By Erfan Powered by Bayan