ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


چ عنوانی:)

گیجم خوبه:)))))


همیشه فک میکنم اگه یکی از ته دلم خبر داشته باشه چقدر میتونه بیشتر دوستم داشته باشه‌.

اما بذار ندونن خدا‌.Designed By Erfan Powered by Bayan