ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


بیا بخند هیچی ارزش گریه هاتو نداشت.

ینی دوتا اسفندی بشینن ور بزنن فقط😂 


بافاطمه غش می رفتیم با اقلیما اشکککک 😐😂Designed By Erfan Powered by Bayan