ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

سی اُمیـ ـن ستاره

فقط درحد ِ یاد آوری بودکه بگم منم هستما؟:))


+ چه خوابی بود❤

++ ای کتاب دوستداشتنی من:) چقدرحالموخوب میکنی.انقد ذره ذره میخونمت ازت لذت کافیوببرم:*

بیست ونهمیـ ـن ستاره

یکی نیس بهم بگه دختر جان این موقه شب فکردن به رویاهات ممکنه مردمو بیدارکنه حتی:))) 

دلم میخواد برم بیرون آسمونو نگاه کنم،خدارو بغلللل کنم.

چقدر خوبهـ‌:)

بیست وهشتمیــ ـن ستاره

عیدتون مبارک باشه:) 

بیست وهفتمیـ ـن ستاره

اوپـس مگه قرار نشد حرص نزنیم؟:))


+ خدایا شکرت.


بیست وششمیــ ـن ستاره

وحالا تویی که خدا تو جهان گذاشتتت

که به خودت افتخارکنی! به قوی بودنت ! شکست ناپذیربودنت! 

به صدات! به صورت ِ زیبات ! به روح ِ قشنگت که دوست داره به مقصد ِ قشنگ نزدیک ُ نزدیک بشه! به ذهن ِ پر جنب و جوشِت ! به توانایی هات!

به همه چیزت ...

وشکر گزار باشی،

به اینهمهههه نعمت تو زندگیت.

به اینهمهههه زیبایی.

به اینهمهههه قانون ِ قند تو دِل آب کنش!

:)


بیست وپنجمیـ ـن ستاره

نمیدونم چرا خیلیا نمی تونن درک کنن من قشنگ راهمو پیدا کردم!

وصرفاً فقط بافکر نیست که میخوام موفق بشم.باورم این نیست الکی پلکی خدا بدون هیچ کاری بهم هرچی بخامو تندی بده اونم فقط بافکر!

من کاملاً میدونم چیه هدفم! چیه چیزی که فهمیدم وگرنه هیچوقت تاچیزیو درست نفهمم شروع به کارش نمیکنم.

منم زیاد سوال پرسیدم زیاد کتابارو خوندم زیاد ازتجربه های دیگران استفاده کردم!

حالا شما اعتقاد به جذب نداری یا یه جور دیگه فهمیدیش پس به خدای کسی،به ایمان واعتقاد کسی چیکار داری. شمام راهتو بِرو!

منم تو کارای عملی خیلی ی ی بیشتر باهوشم و زود بلد میشم.

حرف آخرم اینه که از توانم هم کاملاً استفاده میکنم.ازنشونه هایی که میده استفاده میکنم از راه های خوبی که بهم پیشنهاد میشه استفاده میکنم با ارتعاش مثبتی که دارم.اینطورم نیس بشینم یه گوشه بگم خدا جونم من هیچ کاری نمیکنم تو حتماً باید منو به آرزوهام برسونی.

نمیدونید قضاوت نکنیدشاید طرف یه روز بعد تغییری کرده باشه.

بیست وچهارمیـ ــن ستاره

نباید بگم 

ای بابا

.

.

.

آدم نمیشم که:)


.

بیست وسومیـ ـن ستاره

خب:)

کارم درست نشد ! 

ولی خودم یه جورقشنگ تری جذبش کردم.

خدایا بریم که رفتیم:)))

بیست ودومیـ ــن ستاره

انقدررررر تلاش کن تا خوب بشهـ حسِت . برای ِ هَمیشهـ  :)

.

.

.+ فردا کارام ردیف بشهـ خیالم ازاین بابتم راحت بشه و رهاکنم قشنگ.

 ذره به ذره می بینم اون قدرت ِ بی نهایتت رو 

توی ِ ذره به ذره ی چیز های اطرافم. خیلی خُدایی.خُـــدایــی:)

بیست ویکمیـ ــن ستاره

من به تو سپردم‌ .دیگه نمی دونم هرجور تو میدونی همونطور من رو به اون چیزایی که میخوام برسون.

📎ثبت بشه برای بعد.

۱ ۲ ۳
Designed By Erfan Powered by Bayan